Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

 

Strategie i programy

Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 
Strategie i programy

Projekty unijne realizowane przez województwo pomorskie

Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku
 
22 marca 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego w Gdańsku a Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie jako instytucją wdrażającą została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego przez województwo „Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku” w ramach działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 376 400 zł, dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 proc.  wynosi 3 719 401 zł, dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 15 proc. wynosi 656 460 zł. Projekt realizowany jest w ramach umowy nr UDA-POIS.12.01.00-00-301/08-00 z dnia 22 marca 2010 r.
 
Realizacja projektu „Wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku” jest kolejnym etapem kompleksowego zadania polegającego na uruchomieniu działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku. Szpitalny Oddział Ratunkowy jako 14. w województwie pomorskim stanowić będzie ważny element funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego.
 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności oraz dostępności usług ratownictwa medycznego w Słupsku i ościennych powiatach poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (elementu Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego Województwa Pomorskiego) w sprzęt i specjalistyczną aparaturę, umożliwiającą całodobowe funkcjonowanie wszystkich obszarów udzielania pomocy medycznej w zakresie niezbędnym do stabilizacji życiowej osób, u których wystąpiło nagłe zachorowanie lub pogorszenie stanu zdrowia (w wyniku wypadku, urazu, ostrego schorzenia układu krążenia, zatrucia, oparzenia oraz skutków zdarzeń nadzwyczajnych i katastrof).
 
Przedmiotem projektu jest zakup:
 • aparatury i sprzętu medycznego,
 • wyposażenie medycznego,
 • wyposażenia niemedycznego
dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowej siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku.
 
Okres realizacji projektu: 2008 -2011. Termin zakończenia realizacji projektu: wrzesień 2011 roku.
 

 
 
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych,
układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy
 
30 czerwca 2009 r. IZ RPO WP podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona zdrowia i system ratownictwa Działanie 7.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
 
Projekt, realizowany przez województwo pomorskie przy współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Pomorskiego, Gminy Miejskiej Słupsk, Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.
 
Całkowity koszt projektu: 46 870 017,50 zł
 
Finansowanie projektu:
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 23 168 043,42 zł
 • Województwo Pomorskie – 22 384 173,01 zł
 • Gmina Miejska Słupsk – 350 000,00 zł
 • Narodowy Fundusz Zdrowia – 189 517,50 zł
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku – 778 283,57 zł
 
Przedmiotem projektu jest:
 • zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowej siedziby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku,
 • realizacja trzech programów profilaktycznych w zakresie wykrywania nowotworów szyjki macicy i sutka oraz cukrzycy,
 • szkolenie pracowników w zakresie diagnostyki radiologicznej.
 
Głównym celem projektu jest wzrost jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy poprzez rozwój tych usług.
 
W ramach projektu zakupiony będzie sprzęt medyczny i wyposażenie dla następujących jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w nowej siedzibie przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku:
 • w zakresie chorób onkologicznych: Oddział Onkologii i Chemioterapii, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Otolaryngologii, Oddział Urologii, Pracownia Endoskopowa, trzy sale operacyjne;
 • w zakresie kardiologii: Oddział Kardiologii;
 • w zakresie udarów mózgu: Oddział Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;
 • dla wszystkich zakresów: Oddział Chorób Wewnętrznych, Zakład Diagnostyki Obrazowej.
 
Realizowane przedsięwzięcie przyczyni się do wzmocnienia funkcjonowania regionalnego ośrodka diagnostycznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jakim jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, funkcjonujący w publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych i zapewniający specjalistyczną opiekę medyczną w zakresie chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy.
 
Okres realizacji projektu: 2008-2011. Termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2011 roku.
 


Publikujący: Ludmiła Jezierska, data publikacji: 2012.02.07 14:28