Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

 

Strategie i programy

Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 


 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 
Strategie i programy 
 
Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami

Program ochrony środowiska województwa pomorskiego i Plan gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego

Zgodnie z zapisami ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza się wojewódzki program ochrony środowiska. Wojewódzki program ochrony środowiska, sporządzony i przedłożony przez zarząd województwa, uchwala sejmik województwa zgodnie z art. 18 ust. 1. 21 grudnia 2012 r. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił „Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020” (uchwała nr 528/XXV/12). Dokument stanowi aktualizację „Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014”, przyjętego przez SWP 24 września 2007 r. uchwałą nr 191/XII/07.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, a także utworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, opracowuje się wojewódzki plan gospodarki odpadami. Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa przygotowuje zarząd województwa, który zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy o odpadach przedkłada ww. dokument sejmikowi województwa w celu uchwalenia. 25 czerwca 2012 r. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018” (uchwała nr 415/XX/12). Dokument jest aktualizacją „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010", przyjętego przez Sejmik 24 września 2007 r. uchwałą nr 191/XII/07.

 

 
Pliki do pobrania:
 
 
           załączniki graficzne (pliki spakowane .zip)
 
  
 
 
 
 
 
Aktualizacje:
 
 
Aktualizacja „Programu ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2007-2010, z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014” (w zakresie rozwoju energetyki):
 
 
Prezentacje:
 
 
 
Konferencja 11 maja 2012 r. „Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie pomorskim”:
 
 
Szkolenie „Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  – doświadczenia województwa pomorskiego” (16 września 2013 r.)
          


Publikujący: Przemysław Marczewski, data publikacji: 2014.07.03 12:43